Servers oud   
Verzameling van alle oude servers die niet meer in gebruik
zijn. De nummers zijn wel hergebruikt.

Deze servers liggen nu op ons kerkhof, zijn vernietigd of
verkocht.