2011-10-14   
Rack 4 en 5 zijn in gebruik genomen door colocatie klanten.